8 thoughts on “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 CHI TIẾT | 365dha”

  1. Video hướng dẫn các thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows 7 trong đó có: TẠO THƯ MỤC, SAO CHÉP, DI CHUYỂN, ĐỔI TÊN, XÓA thư mục và một số hướng dẫn hữu ích khác về Windows 7! Cảm ơn các bạn đã theo dõi Video!!!

  2. Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows bảy của bạn rất hay. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn thật chi tiết và dễ hiểu cho mọi người cùng học hỏi. Chúc bạn nhiều niềm vui.

Leave a Comment