Ariston (ANDRIS LUX 15)

BÌNH NƯỚC NÓNG ANDRIS LUX 15

3,100,000
- ARISTON: Dung tích: 15 lít và 30 lít - ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 360 x 360 x 342 Xem chi tiết

Ariston (ANDRIS LUX 30)

BÌNH NƯỚC NÓNG ANDRIS LUX 30

3,540,000
- ARISTON: Dung tích: 15 lít và 30 lít - ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 447 x 447 x 406 Xem chi tiết

Ariston (ANDRIS 15 RS)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON ANDRIS 15 RS

2,580,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 360 x 360 x 318 - ARISTON: Công nghệ: Flexomix Xem chi tiết

Ariston (ANDRIS 30 RS)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON ANDRIS 30 RS

3,000,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 447 x 447 x 380 - ARISTON: Công nghệ: Flexomix Xem chi tiết

Ariston (ANDRIS 15 R)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON ANDRIS 15 R

2,430,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 360 x 360 x 318 - ARISTON: Công nghệ: Flexomix Xem chi tiết

Ariston (ANDRIS 30 R)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON ANDRIS 30 R

2,800,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 447 x 447 x 380 - ARISTON: Công nghệ: Flexomix Xem chi tiết

Ariston (SLIM 15)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON SLIM 15

2,780,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Công nghệ: Flexomix - ARISTON: Kích thước: (mm) 569 x 282 x 303 Xem chi tiết

Ariston (SLIM 20)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON SLIM 20

2,870,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Công nghệ: Flexomix - ARISTON: Kích thước: (mm) 704 x 282 x 303 Xem chi tiết

Ariston (SLIM 30 QH)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON SLIM 30 QH

3,410,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Công nghệ: Flexomix - ARISTON: Kích thước: (mm) 710 x 423 x 323 Xem chi tiết

Ariston (SLIM ELECTRONIC 30 QH)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON SLIM ELECTRONIC 30 QH

3,960,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Công nghệ: Flexomix - ARISTON: Kích thước: (mm) 710 x 423 x 323 Xem chi tiết

Ariston (STAR N 15)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON STAR N 15

2,150,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Lớp vỏ: Lớp cách nhiệt mật độ cao - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 360 x 350 x 349 Xem chi tiết

Ariston (STAR N 30)

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON STAR N 30

2,630,000
- ARISTON: Cấu tạo: Bình chứa tráng men Titan - ARISTON: Lớp vỏ: Lớp cách nhiệt mật độ cao - ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Kích thước: (mm) 462 x 447 x 368 Xem chi tiết

Ariston (ARISTON VERO KHÔNG BƠM)

BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON VERO KHÔNG BƠM (BẠC)

2,200,000
- ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Nhiệt độ tối đa: 55 độ C - ARISTON: Công suất: 4500W - ARISTON: Kích thước: (mm) 247 x 355 x 98 Xem chi tiết

Ariston (ARISTON VERO CÓ BƠM)

BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON VERO CÓ BƠM (BẠC)

2,920,000
- ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Nhiệt độ tối đa: 55 độ C - ARISTON: Công suất: 4500W - ARISTON: Kích thước: (mm) 247 x 355 x 98 Xem chi tiết

Ariston (ARISTON VERO KHÔNG BƠM TRẮNG)

BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON VERO KHÔNG BƠM (TRẮNG)

2,100,000
- ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Nhiệt độ tối đa: 55 độ C - ARISTON: Công suất: 4500W - ARISTON: Kích thước: (mm) 247 x 355 x 98 Xem chi tiết

Ariston (ARISTON VERO CÓ BƠM (TRẮNG))

BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON VERO CÓ BƠM (TRẮNG)

2,820,000
- ARISTON: Xuất xứ: Italia - ARISTON: Nhiệt độ tối đa: 55 độ C - ARISTON: Công suất: 4500W - ARISTON: Kích thước: (mm) 247 x 355 x 98 Xem chi tiết

Chọn hãng

Tùy chọn mức giá