Picenza (PICENZA S15E)

BÌNH NƯỚC NÓNG PICENZA S15E

1,590,000
- PICENZA: Dung tích: 15 lít - PICENZA: Kích thước: (mm) 357 x 357 x 300 - PICENZA: Xuất xứ: Liên doanh Italia - Việt Nam - PICENZA: Công suất: 1500 W - 2500 W Xem chi tiết

Picenza (PICENZA S20E)

BÌNH NƯỚC NÓNG PICENZA S20E

1,780,000
- PICENZA: Dung tích: 20 lít - PICENZA: Xuất xứ: Liên doanh Italia - Việt Nam - PICENZA: Công suất: 1500 W - 2500 W - PICENZA: Kích thước: (mm) 357 x 357 x 340 Xem chi tiết

Picenza (PICENZA S30E)

BÌNH NƯỚC NÓNG PICENZA S30E

1,950,000
- PICENZA: Dung tích: 30 lít - PICENZA: Xuất xứ: Liên doanh Italia - Việt Nam - PICENZA: Công suất: 1500 W - 2500 W - PICENZA: Kích thước: (mm) 433 x 433 x 370 Xem chi tiết

Picenza (PICENZA S40E)

BÌNH NƯỚC NÓNG PICENZA S40E

2,450,000
- PICENZA: Xuất xứ: Liên doanh Italia - Việt Nam - PICENZA: Công suất: 1500 W - 2500 W - PICENZA: Kích thước: (mm) 760 x 370 x 200 - PICENZA: Dung tích: 40 lít Xem chi tiết

Chọn hãng

Tùy chọn mức giá